Metamorfozy

Efekty naszych prac

1. Licówki i korony porcelanowe

Ze względu na brak możliwości leczenia ortodontycznego wykonano licówki i korony porcelanowe E-max.

2. Licówki porcelanowe

Poprawa estetyki zębów za pomocą licówek porcelanowych E-max.

3. Licówka i korona porcelanowa

Poprawa estetyki siekaczy bocznych (lewa dwójka to ząb sopelkowy) za pomocą licówki i korony pełnoceramicznej E-max. Diastemę zamknięto materiałem kompozytowym.

4. Licówki porcelanowe

Stare licówki kompozytowe na siekaczach górnych zastąpiono porcelanowy E-max. Do
wymiany stara korona na zębie 14.

5. Leczenie kompleksowe. Implanty, most i korony z cerkonu.

Starcie patologiczne zębów, stara korona na zębie 11, braki zębowe. Odtworzenie prawidłowej wysokości zwarcia za pomocą mostu i koron z cerkonu pełnokonturowego. Brakujące zęby zastąpiono implantami z koronami również z cerkonu pełnokonturowego.

6. Korony i licówki E-max.

Zniszczone zęby odbudowano przy pomocy licówek i koron pełnoceramicznych E-max.

7. Most i korona z cerkonu pełnokonturowego

Brakujący ząb 11 zrekonstruowano za pomocą mostu z cerkonu pełnokonturowego. Na ząb 22 założono koronę z tego samego materiału.

8. Leczenie kompleksowe

Starcie patologiczne zębów. Odtworzenie prawidłowej wysokości zwarcia za pomocą koron ceramicznych. Przednie zęby odbudowano za pomocą licówek porcelanowych E-max.

9. Leczenie kompleksowe

Starcie patologiczne zębów, stare mosty i korony. Odtworzenie prawidłowej wysokości zwarcia za pomocą nowych mostów z cerkonu pełnokonturowego. Przednie zęby odbudowane za pomocą koron cerkonowych.

10. Leczenie kompleksowe

Starcie patologiczne zębów. Podniesiono wysokość zwarcia koronami cerkonowymi i nakładami na zębach bocznych a  zęby przednie  przebudowano za pomocą licówek porcelanowych E-max.

11. Licówki porcelanowe

Poprawa estetyki zębów za pomocą licówek pełnoceramicznych. Wcześniej skorygowano chirurgicznie linię dziąsła zęba 12 (osteoplastyka) i wybielono zęby.

12. Korony pełnoceramiczne na cerkonie

Stare korony porcelanowo-metalowe zastąpiono koronami pełnoceramicznymi na cerkonie. Wcześniej skorygowano chirurgicznie linię dziąseł (osteoplastyka).

13. Korony pełnoceramiczne E-max

Przebarwione, martwe zęby. Poprawa estetyki za pomocą koron pełnoceramicznych E- max.

14. Licówki kompozytowe

Poprawa estetyki za pomocą licówek kompozytowych.

15. Korony pełnoceramiczne

Brak zawiązków dwójek. Za pomocą 4 koron pełnoceramicznych przemodelowano zęby aby uzyskać harmonijny uśmiech.

16. Korona i licówki porcelanowe E-max

Leczenie kompleksowe-najpierw ortodontyczne, później estetyczne. Zastosowano licówki i koronę E-max. Zęby wcześniej wybielono.

17. Korony i mosty na cerkonie

Brak zawiązka lewej dwójki, prawa dwójka szczątkowa. Leczenie kompleksowe ortodontyczno-protetyczne.

18. Korony na cerkonie

Stare korony porcelanowo-metalowe zastąpiono koronami pełnoceramicznymi na cerkonie.

19. Licówki porcelanowe

Poprawa estetyki za pomocą licówek porcelanowych.

20. Licówki porcelanowe

Stare licówki kompozytowe zastąpiono porcelanowymi.

21. Korony i licówki porcelanowe E-max

Przebudowa kształtu zębów za pomocą koron i licówek porcelanowych E-max.

22. Leczenie kompleksowe chirurgiczno-protetyczne

Leczenie kompleksowe: w pierwszym etapie wykonano przeszczepy łącznotkankowe nad górnymi jedynkami w celu pokrycia wcześniejszych recesji dziąsłowych oraz osteoplastykę w obrębie pozostałych zębów, aby wydłużyć korony kliniczne. Celem było uzyskanie symetrycznego, harmonijnego przebiegu girlandy dziąsłowej. Następnie przebudowano kształt zębów przy pomocy licówek i koron pełnoceramicznych E-max.

23. Licówki porcelanowe

24. Licówki porcelanowe

Stare licówki kompozytowe zastąpiono porcelanowymi.

25. Licówki i korony pełnoceramiczne E-max

Obniżona wysokość zwarcia. Przebudowano zgryz mostami porcelanowymi w odcinkach bocznych, a estetykę zębów przednich poprawiono za pomocą licówek i koron pełnoceramicznych E-max.

26. Leczenie kompleksowe

Starcie patologiczne zębów. Podniesiono wysokość zwarcia na zębach bocznych i przebudowano zęby przednie za pomocą licówek kompozytowych.

27. Licówki porcelanowe

Na skutek działania antybiotyków w wieku dziecięcym zęby tego pacjenta charakteryzowały się hipoplazją czyli niedorozwojem szkliwa. Ich kształt poprawiono przy pomocy licówek porcelanowych.

28. Licówki i korony pełnoceramiczne + wybielanie

Poprawa estetyki zębów za pomocą koron i licówek pełnoceramicznych. Wcześniej zęby zostały wybielone za pomocą lampy Beyond.

29. Licówki porcelanowe

Stare licówki kompozytowe zastąpiono licówkami porcelanowymi E- max (dwukrzemian litu).

30. Licówki porcelanowe

Poprawa estetyki zębów za pomocą licówek porcelanowych E- max ( dwukrzemian litu). Wcześniej pacjentkę poddano leczeniu ortodontycznemu.

31. Licówki porcelanowe

Stare licówki kompozytowe zastąpiono porcelanowymi.

32. Licówki porcelanowe

Stare licówki kompozytowe zastąpiono porcelanowymi.

33. Korona i licówki porcelanowe

Leczenie kompleksowe. Najpierw korekta uśmiechu dziąsłowego i odbudowa brodawki dziąsłowej pomiędzy jedynkami. Następnie na siekacze założono koronę i licówki porcelanowe E-max. Na trójki założono korony porcelanowe na podbudowie metalowej , które posiadają zatrzaski do protezy szkieletowej odtwarzającej braki zębów bocznych.

34. Licówki porcelanowe

Poprawa estetyki zębów za pomocą licówek porcelanowych E-max.

35. Most i korony na cerkonie

Poprawiono kształt zębów za pomocą korony i mostu na podbudowie cerkonowej. Braki zębów bocznych uzupełniono mostami porcelanowymi na podbudowie metalowej.

36. Licówki porcelanowe

Poprawa estetyki zębów górnych za pomocą licówek porcelanowych E-max. Na zęby dolne założono koronę i 2 licówki E-max.