Dentysta Szczecin, wybielanie zębów Szczecin, implanty Szczecin

Fachlichen Zahnarztpraxis

Übersicht der Kunstwerke

Übersicht der Kunstwerke

1. Vollkeramischer Veneers

2. Parodontitis-bedingte „Migration“ der vorderen Zähne

3. Vollkeramische Kronen- Zirkonium

4. Vollkeramische Kronen- Zirkonium

5. Vollkeramische Kronen- Zirkonium

6. Vollkeramischer Veneers

7. Vollkeramische Kronen E-max

8. Komposit-Veneers

9. Vollkeramische Kronen E-max

10. Vollkeramischer Veneers

11. E-max Krone

12. Umfassende Therapie

13. Vollkeramischer Veneers

14. Vollkeramische Kronen- Zirkonium

15. Vollkeramischer Veneers

16. Vollkeramischer Veneers

17. Vollkeramische Krone und Veneers E-max

18. Vollkeramische Krone und Veneers E-max

19. Vollkeramische Kronen- Zirkonium

20. Vollkeramische Kronen- Zirkonium

21. Vollkeramische Kronen- Zirkonium

22. Paradontose und Zahnmigration

23. Vollkeramischer Veneers

24. Vollkeramischer Veneers

25. Vollkeramischer Veneers

26. Vollkeramische Krone und Veneers E-max

27. Vollkeramischer Veneers

28. Komposit-Veneers

29. E-max Porzellan-Kronen und -Veneers

30. Parodontitis-bedingte „Zahnmigration”

31. E-max Porzellan-Veneers

32. Vollkeramischer Veneers und Kronen

33. Porzellan-Veneers

34. Umfassende Therapie

35. Porzellan-Veneers

36. Porzellan-Veneers

37. Komposit-Veneers

38. Vollkeramischer E-max Veneers und Kronen

39. Komposit-Veneers

40. Komposit-Veneers

41. Vollkeramischer Kronen aus Porzellan

42. Parodontitis-bedingte „Migration“ der vorderen Zähne

43. Porzellan-Veneers

44. Porzellan-Veneers

45. Porzellan-Veneers

46. Vollkeramischer Kronen und Veneers

47. Vollkeramischer Kronen und Veneers

48. Vollkeramischer Kronen und Veneers

49. Vollkeramischer Kronen und Veneers

50. Veneers und Porzellan-Krone

51. Komposit-Veneers

52. Porzellan-Brücken und Komposit-Veneers

53. Komposit-Veneers

54. Porzellan-Kronen und -Brücken

55. Licówki porcelanowe

56. Kompleksowa rekonstrukcja zgryzu

57. Kompleksowa rekonstrukcja zgryzu

58. Most pełnoceramiczny

59. Kompleksowa rekonstrukcja zgryzu

60. Kompleksowa rekonstrukcja zgryzu

61. Licówki porcelanowe

62. Proteza szkieletowa na ryglu osiowym

63. Korony pełnoceramiczne

64. Kompleksowa rekonstrukcja zgryzu

65. Korony pełnoceramiczne

66. Licówki kompozytowe

67. Licówki kompozytowe

68. Korony pełnoceramiczne

69. Most na włóknie szklanym

70. Licówki kompozytowe

71. Kompleksowa rekonstrukcja zgryzu

72. Leczenie kompleksowe z korektą linii dziąseł

73. Korony pełnoceramiczne

74. Korony porcelanowe w połączeniu z licówkami kompozytowymi

75. Licówki kompozytowe

76. Licówki kompozytowe i korony porcelanowe

77. Protezy całkowite na implantach

78. Proteza całkowita na implantach

79. Licówki kompozytowe

80. Licówki kompozytowe

81. Most na włóknie szklanym

82. Korony pełnoceramiczne

83. Korony pełnoceramiczne

84. Licówki porcelanowe

85. Licówki kompozytowe

86. Implant z koroną pełnoceramiczną

87. Licówki kompozytowe

88. Korony porcelanowe

89. Licówki kompozytowe

90. Most specjalny (Maryland)